Vicekulturskoleleder til Den Kreative Skole – kulturskolen i Silkeborg

Brænder du for, at børn, unge og voksne har de bedste muligheder for at møde og forløse deres evner inden for de kreative og kunstneriske fag? Kan du være med til at drive en attraktiv, imødekommende og projektorienteret kulturskole? Kan du drifte og udvikle administrative processer? Kan du udvikle appellerende og proaktive læringsmiljøer for vores elever sammen med ca. 50 kreative og kunstneriske medarbejdere?

Så er det lige præcis dig, vi leder efter!

Den Kreative Skole i Silkeborg er i rivende udvikling, og vi har brug for en vicekulturskoleleder, som kan være med til at gå forrest i udviklingen af kulturskolen til en institution, som omfavner det 21. århundrede, og som driver udviklingen inden for de kunstneriske og kulturelle områder.

Vores nuværende person på posten har efter lang og tro tjeneste valgt at indgå en senioraftale, hvilket betyder at han fremover er projektleder og underviser på skolen. Derfor søger vi nu en vicekulturskoleleder, som er klar på at samle stafetten op og drive udviklingen sammen med resten af skolen.

En sikker og effektiv drift
En sikker og effektiv drift af skolen er afgørende for, at vi lykkes med vores aktiviteter og virke i det hele taget. Derfor er det også vigtigt, at du som vicekulturskoleleder har organisatorisk overblik og kan deltage i den daglige drift af skolen, herunder vores administrative arbejdsgange og systemer. Dem skal du løbende være med til at systematisere og udvikle. Derfor skal du også kunne trives i de mere driftsorienterede, administrative opgaver – for eksempel i forbindelse med planlægning og klargøring af sæson herunder tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid.

Faglig udvikling og pædagogisk ledelse
Som vicekulturskoleleder på Den Kreative Skole i Silkeborg vil du komme til at spille en helt central rolle i skolens udvikling; udvikling af vores fagligheder og vores aktiviteter vil være blandt dine arbejdsområder. Det er derfor helt afgørende, at du har blik for vores målgrupper, er relationelt stærk, og at du har lyst og evner til at skabe netværk og samarbejder.

Du kan desuden gå ind i den pædagogiske ledelse og være med til at sørge for, at medarbejderne har de vilkår og rammer, de har brug for, så de trives og kan arbejde selvstændigt. Det er derfor vigtigt, at du er dygtig til at kommunikere og kan sætte tydelige rammer for opgaveløsningen.

En del af et kreativt arbejdsfællesskab
Vi er en arbejdsplads med højt til loftet, og hvor der er plads til forskellighed og spontanitet. Vi er et kreativt fællesskab, som også arbejder sammen på tværs såvel internt som eksternt – fx i undervisningssituationen men også i de mere administrative opgaver og i forbindelse med løsere projekter. Vi forventer derfor, at du er klar til at bidrage og involvere dig i samarbejder på kryds og tværs af fagligheder og organisationer - idéer til det skæve og eksperimenterende samarbejde bliver hilst velkomment.

Om dig:
  • Vi forventer, at du har en vis portion ledelseserfaring - det kan f.eks. være fra projektledelse, konsulentarbejde samt koordinator- og lederstillinger.
  • Du skal helst have undervisningserfaring og gerne en uddannelse indenfor et af de kreative fag – f.eks. fra konservatoriet, kunstakademiet, scenekunstskolen eller lignende.
  • Du er ambitiøs og tænker din egen udvikling ind i jobbet. Det vil være en fordel, hvis du allerede har en eller er i gang med en lederuddannelse. Alternativt vil vi forvente og bakke op om, at du tager en sådan på diplomniveau.
  • Du skal derudover holde af at kommunikere med børn og unge og ikke mindst deres forældre. De skal alle opleve, at vi er til for dem.
  • Vi forventer, at du har flair for etablering af nye og udvikling af gamle administrative strukturer, og at du kan overskue og gennemskue vores administrative systemer vedrørende økonomi, arbejdstid, elevregistrering osv.
  • Det er vigtigt, at du kan arbejde systematisk og stå fast, når det er nødvendigt.
  • I udgangspunktet, er det ikke en del af stillingen her, at du skal undervise. Men du skal være optaget af den faglige og pædagogiske udvikling på vores områder, og være klar til at gå ind i den pædagogiske ledelse og udvikling.
  • Vi har en venskabelig og humoristisk tone på skolen – det skal du også være med på!

Om skolen
På Den Kreative Skole er vi i alt ca. 50 medarbejdere. I det daglige vil de faste personer i administrationen være en administrator, en kontorassistent, en kommunikations- og udviklingsmedarbejder samt Vicekulturskoleleder og Kulturskoleleder. Dertil kommer en række projektledere og koordinatorer samt en pedel.

Vores undervisere arbejder i dag inden for musik, dans, teater, billedkunst og skrivekunst. De underviser ca. 1000 elever i vores fritidsafdeling og møder derudover på årsbasis cirka 800 børn i dagtilbud og folkeskoler. Vi forventer, at begge disse tal vokser i de kommende år.

Aktuelt har vi netop søsat Kulturklasser – et samarbejde med folkeskoler i Silkeborg Kommune, hvor vi lige nu underviser 10 klasser i klaver, guitar og klarinet. Undervisningen gennemføres som et samarbejde mellem folkeskolens musiklærer og Den Kreative Skoles underviser. Vi underviser eleverne i hele klasser og eleverne har mulighed for at få et instrument med hjem. Dette samarbejde ønsker vi at udvikle betydeligt i årene der kommer til at omfatte andre kunstarter og til at komme ud på markant flere skoler.

Derudover er vi en del af det store landsdækkende projekt OrkesterMester, hvor 120 børn på en folkeskole i Silkeborg spiller strygeinstrumenter – et projekt hvor et af målene er, at vi får bygget et orkester op på skolen. Vores dagtilbudssamarbejde foregår i Fabulatoriet – her gennemfører vi i dag 40 forløb á 12 uger ude i dagtilbuddene året igennem. Dette vil også være et område, vi fortsat skal drifte, udvikle og meget gerne udvide.

Fra sæsonstart i denne sæson sænkede vi prisen og besluttede i samme ombæring, at nye elever, der gerne vil spille et instrument, i videst muligt omfang starter på mindre hold frem for som solo-elever. Det har betydet, at vi nu har 64 nye elever på små hold med 4-6 elever.

Vi arbejder lige nu meget aktivt ind i projektet DanseKRAFT – projektet har til formål at understøtte og udvikle dansen som fagområde i hele RegionMidt. Det handler om dansen som fagområde herunder rekruttering af elever og undervisere, netværksdannelse, sparring og konkrete aktiviteter med elever og undervisere.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling. Forventet tiltrædelsesdato 1. januar 2021.

Relevante links
- Den Kreative Skoles vedtægter: http://denkreativeskole.dk/om-os/vedtaegter
- Silkeborg Kommunes kulturstrategi Kultursporet 2017 2024: Kultursporet 2017-2024   
- På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens strategiplan, ledelsesgrundlag samt job- og personprofil mv.: bliv leder hos os
 
Om Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune er Danmarks 10. største kommune. Vi ligger midt i den smukkeste natur og har et sprudlende kulturliv, velfungerende by- og landsbysamfund og dynamiske erhvervsområder. Vi oplever en voldsom stigende tilgang af borgere især børnefamilier - og er i dag et fællesskab med over 93.000 ressourcestærke og veluddannede borgere, og en ambition om at være 100.000 borgere i 2025. Og her spiller et godt kulturliv og gode fællesskaber en afgørende rolle.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Kulturskoleleder Knud Mortensen tlf. 20 46 40 39. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ansøgningsfrist søndag 8. november 2020 - Første samtale afholdes tirsdag 17. november og anden samtale afholdes mandag 23. november. Kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en Garuda kompetenceprofil. 
 
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

Vi indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, vi ønsker at ansætte.
 

Ansøg
Del i dit netværk
Frist:8. november 2020
Ansættelsesvilkår:Fastansættelse
Arbejdstid:Fuldtid
Kontaktperson:
Knud Mortensen +45 20 46 40 39
Arbejdssted:
Den Kreative Skole Bindslevs Plads 7 8600 Silkeborg
Jobagent: Opret jobagent